About

Friday, 19 September 2014

About


Ymgais yw 23 Llyfrgellydd i ddangos y swyddi gwahanol sydd i’w cael yn y sector llyfrgelloedd a gwybodaeth yng Nghymru.

Lansiwyd y blog 23 Librarians gwreiddiol yn yr Alban, ac mae’r ddau bellach yn cydredeg. Mae projectau tebyg ar y gweill yn Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Caiff y blog ei gyhoeddi yn wythnosol, a bydd yn cynnwys cyfraniadau o bob cwr o Gymru. Os hoffech chi gyfrannu at 23 Llyfrgellydd yn y dyfodol, cysylltwch ag @CLICLibraries.23 Llyfrgellydd is an attempt to show the variety of roles that exist in the library and information sector in Wales.

The original 23 Librarians blog was established in Scotland and is now running in parallel with our own, similar projects are due for England and Northern Ireland.

Contributions have come from all across Wales, and will be published on a weekly basis. If you think you would like to get involved in the next round of 23 Llyfrgellydd please get in touch with @CLICLibraries.

No comments:

Post a Comment